Rovinj

Rovinj

eines der bilderbuchlebhaftesten Städtchen am Mediterran...

Rovinj

Rovinj

die Stadt der Romantik und der Künste...

Rovinj

Rovinj

Funkelndblaue Perle der Adria...

UVJETI O NAČINU KORIŠTENJA OVE INTERNET STRANICE

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti propisuju uvijete i način korištenja Internet stranice (www.rovinj.co u daljnjem tekstu ‘Internet stranica’) i administracijskog sučelja te prava i obveze Korisnika (svaka osoba koja je pristupila na Internet stranicu), Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja (vlasnik smještajnih kapaciteta i/ili osoba koja je ovlašteni predstavnik smještajnih kapaciteta) u svezi s korištenjem Internet stranica i administracijskog sučelja u vlasništvu obrta Kinetic).

Internet stranica nije turistička agencija. Internet stranica se koristi isključivo kao Internet katalog za oglašavanje smještajnih kapaciteta u Rovinju te ostalih uslužnih djelatnosti vezanih uz turizam, sport, rekreaciju i odmor sa područja Rovinja.

Internet stranica prenosi isključivo podatke dobivene od strane Korisnika, (i/ili) Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja te obrt Kinetic ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještajnim kapacitetima ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

PRAVO PRISTUPA NA INTERNET STRANICU I KORIŠTENJE ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA TE OGRANIČENJE U PRISTUPU I KORIŠTENJU INTERNET STRANICE I ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA

Pravo pristupa i korištenja administracijskog sučelja imaju isključivo vlasnici smještajnih kapaciteta iz Republike Hrvatske i/ili osobe koje su ovlašteni predstavnik vlasnika smještajnog kapaciteta.

Obrt Kinetic ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u administracijsko sučelje te odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje usluge koja se nudi na Internet stranici ili administracijskom sučelju kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno administracijskog sučelja.

Obrt Kinetic može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) Korisniku administracijskog sučelja pristup i/ili korištVlasnik enje administracijskog sučelja te Korisniku pristup i/ili korištenje Internet stranice. U prethodno navedenom slučaju, obrt Kinetic neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka ( npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku administracijskog sučelja zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) administracijskog sučelja ili Internet stranice.

POSEBNOSTI U SVEZI S NAČINOM KORIŠTENJA INTERNET STRANICE I ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA

Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrati će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet stranice drugim Korisnicima ili Korisnicima administracijskog sučelja ili neovlašteno kopirati, umnožavati ili distribuirati Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

VEZE (LINKOVI) NA STRANICE TREĆIH OSOBA

Internet stranice mogu sadržavati informacije i veze do drugih Internet stranica nad kojima obrt Kinetic nema kontrolu. U takvom slučaju, obrt Kinetic neće biti odgovoran niti za točnosti niti za potpunost, preciznost, istinitost, sigurnosti i funkcionalnost bilo kojeg oblika internetskog resursa (HTML dokumenta, multimedijskog sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalazi na Internet stranici nad kojom obrt Kinetic nema kontrolu.

AUTORSKA PRAVA

Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi itd.) objavljeni na Internet stranici i akdministracijskom sučelju predstavljaju predmet autorskoga prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanoga odobrenja obrt Kinetic bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskoga prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Kineticu podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Kinetica na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. "RSS feed" a sve u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Kineticu te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Kinetic stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Kineticu koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Kinetic predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:

  1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike,
  2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,
  3. pisanje velikim slovima,
  4. chatanje, offtopic komentiranje,
  5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,
  6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,
  7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,
  8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe,
  9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail info@rovinj.co),
  10. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskirimira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Kinetic ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnikam niti odgovara za sadržaj iste.

Obrt Kinetic pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja.

OPĆENITO

Obrt Kinetic zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

blog comments powered by Disqus